... wie Edward WESTON, Garry WINOGRAND, Witho WORMS