M.H. FROSLEV, SPINE STUDIO (Book Design)

Unsettled City. St.Petersburg & Moscow, Russia


€ 55,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JL1V28d7mwA
AS RE-ORDER!

"As a narrator, I am looking for a place I can relate to and that moves me. These photographs are based on my own life and relations.
The book 'Unsettled City' is my encounter with the metropolis, but it is also a rediscovery of myself, and an examination of the feelings and relations that are associated with being connected to another person, a time and a place. I photograph my longing, my presence, my love and my fears. I photograph because it helps me understand my feelings.
For me 'Unsettled City' is about people finding love in the dark streets of a metropolis, where the night will either save or destroy you." (© M.H. FROSLEV)

"'Unsettled City' is a dark photographic essay on the encounter between a human and a restless metropolis. It is about love and despair in a place where life, at times, can be very uncertain.

The book is a personal depiction of a claustrophobic environment with the cityscape as framework, captured in the cities of Saint Petersburg and Moscow over the last ten years. Through ninety-fivephotographs in contrast monochromes and dusty colours the book unfolds the night as a motif. Here we meet bulldogs, street fights and abandoned roads alongside loving glances, intimate moments and faded buildings, all quietly standing still, waiting for the night to die down and the light to rise again.
Through disquieting atmospheres and raw sensitivity 'Unsettled City' shows us how the people of the night alternately love and fear both the city and each other. With this book M.H. FROSLEV portray feelings of alienation, inequality and pain on a par with love, intimacy and fascination." (publisher's note, © Disko Bay, 2019)

About the photographer, M.H. FROSLEV (b. 1988 in Rødovre):
M.H. FROSLEV studied at the photographic art school Fatamorgana in 2007 and in 2008 worked as a photography assistant for the Danish MAGNUM photographer Jacob Aue SOBOL.
M.H. FROSLEV moved to Moscow in 2010 and later to St. Petersburg, where he started the 'Unsettled City' project.

M.H. FROSLEV's strong take on photography led him to explore the silent and rushing experience of going out at night in St. Petersburg and Moscow. Here he developed his photographic imagery and his personal relationship with the Russian metropolitan cities.
M.H. FROSLEV lives and works in St. Petersburg, Russia.

Description in Danish:
"'Unsettled City' er et viltert fotografisk essay om tilværelsen i en hvileløs metropol. Fotograf M.H. FROSLEV inviterer læseren med til et sted, hvor fortvivlelse og kærlighed bor side om side, og hvor livet til tider kan være meget usikkert. Centralt står mødet med de folk, som bor her, og som midt i de barske omgivelser stadig bare er mennesker, der forsøger at leve deres liv, som de udfolder sig.

Bogen er en personlig skildring af et klaustrofobisk miljø med bybilledet som ramme, indfanget i byerne Sankt Petersborg og Moskva over de sidste ni år. Igennem 95 kontrastede monokromer og støvede farvebilleder udfolder bogen natten som motiv. Her møder vi bulldogs, slåskampe og øde gader men også kærlige blikke, intime øjeblikke og udtonede bygninger, som står stille og venter på, at natten skal dø hen og lyset komme tilbage.

Gennem urovækkende stemninger og rå følsomhed viser Unsettled City, hvordan mørkets folkefærd skiftevis elsker og frygter både byen og hinanden. Her eksisterer ensomheden og længslen efter intimitet.

Med denne bog skildrer den danske fotograf M.H. FROSLEV erfaringer som fremmedgørelse, ulighed og smerte på lige fod med kærlighed, beundring og fascination." (Disko Bay, 2019)

"Jeg tror på fotografiet som en sindstilstand. Som fortæller leder jeg efter et sted, jeg kan forholde mig til og som bevæger mig. Bogens fotografier er baseret på mit eget liv og mine egne relationer. Jeg fotograferer for at lære at forstå min længsel, mit nærvær, min kærlighed og min frygt. I Sankt Petersborg og Moskva er jeg blevet konfronteret med mig selv, og den konfrontation gav mig lysten til at skabe et fotografisk sindbillede på metropolens hvileløse tilstand". (© M.H. FROSLEV)

Bio:
Født 1988 i Rødovre. M.H. FROSLEV studerede på den fotografiske billedkunstskole Fatamorgana i 2007 og arbejdede i 2008 som fotografisk assistent for den danske Magnum-fotograf Jacob Aue Sobol. Han flyttede i 2010 til Moskva og senere til Sankt Petersborg, hvor han startede projektet Unsettled City.

M.H. FROSLEVs stærke betagelse af fotografi førte ham til at udforske den tavse og jagende oplevelse af at gå ud om natten i Sankt Petersborg og Moskva. Her udviklede han sit fotografiske billedsprog og sin personlige relation til de russiske storbyer.
M. H. FROSLEV bor og arbejder i Sankt Petersborg, Rusland.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JL1V28d7mwA
ALS VORBESTELLUNG!

"Das Fotobuch 'Unsettled City' ist ein wilder fotografischer Essay über das Leben in einer unruhigen Metropole. Fotograf M.H. FROSLEV lädt den Leser an einen Ort ein, an dem Verzweiflung und Liebe nebeneinander leben und wo das Leben manchmal sehr unsicher sein kann.
Im Zentrum steht dabei die Begegnung mit den Menschen, die hier leben und inmitten der rauen Umwelt immer noch nur Menschen sind, die versuchen, ihr Leben so zu leben, wie sie sich entfalten.

Das Buch ist eine persönliche Darstellung einer klaustrophobischen Umgebung mit dem Stadtbild als Rahmen, die in den letzten neun Jahren in den Städten Sankt Petersburg und Moskau aufgenommen wurde. Während des gesamten Buches entfalten sich 95 Kontrastmonochrome und staubige Farbbilder nachts als Motiv.
Hier begegnen wir Bulldoggen, kämpfenden und verlassenen Straßen, aber auch liebevollen Blicken, intimen Momenten und verblassten Gebäuden, die still stehen und darauf warten, dass die Nacht stirbt und das Licht zurückkommt.

'Unsettled City' zeigt durch verstörende Stimmungen und raue Sensibilität, wie die Menschen der Dunkelheit abwechselnd die Stadt und einander lieben und fürchten. Hier besteht die Einsamkeit und Sehnsucht nach Intimität.

Mit diesem Buch dokumentiert der dänische Fotograf M.H. FROSLEV seine Suche nach Erfahrungen wie Entfremdung, Ungleichheit und Schmerz, die mit Liebe, Bewunderung und Faszination gleichzusetzen sind." (frei übersetzter Verlagstext, © Disko Bay, 2019)

"Ich glaube an die Fotografie als einen Geisteszustand. Als Erzähler suche ich nach einem Ort, an dem ich mich orientieren kann und der sich bewegt. Die Fotografien des Buches basieren auf meinem eigenen Leben und meinen Beziehungen. Ich fotografiere, um zu lernen, meine Sehnsucht zu verstehen, meine Gegenwart, meine Liebe und meine Ängste. In Sankt Petersburg und Moskau wurde ich mit mir selbst konfrontiert, und diese Konfrontation gab mir den Wunsch, eine fotografische Denkweise für den unruhigen Zustand der Metropole zu entwickeln. " (frei übersetzt, © M.H. FROSLEV)

Über den Fotografen, M.H.FROSLEV (* 1988 in Rodovre)::
M. H. FROSLEV studierte 2007 an der Fotokunstschule Fatamorgana und arbeitete 2008 als Fotoassistent für den dänischen MAGUM-Fotografen Jacob Aue SOBOL. Er zog 2010 nach Moskau und später nach St. Petersburg, wo er das Projekt 'Unsettled City' begann.

M. H. FrROSLEVs starke Einstellung zur Fotografie führte ihn dazu, die stille und rauschende Erfahrung des nächtlichen Ausgehens in St. Petersburg und Moskau zu erkunden. Hier entwickelte er seine fotografischen Bilder und sein persönliches Verhältnis zu den russischen Metropolen.

M. H. FROSLEV lebt und arbeitet in St. Petersburg, Russland.