Pierre CROM, Eva Cukier (text)

War in Ukraine


€ 32,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand

 

Video: https://issuu.com/lecturis/docs/war_in_ukraine_issuu

"'War in Ukraine' by French photographer Pierre CROM is a testimony to the events that have taken place in Ukraine, after the release of the pro-Russian president Viktor Yanukovich.

Between February 2014 and January 2016, the photographer Pierre CROM visited the country several times and visualized the origin and course of the war. On the day of the MH17 disaster, Pierre CROM was already in Donetsk where the plane was shot.
In order to visualize the context of the drama, he stayed there for a long time and went back to it several times.
'War in Ukraine' is a special photo document that tells the story of the annexation of Crimea, the beginning of the war, the MH17 drama and events around it." (free translated dutch publisher's note, © Lecturis, 2016)

DUTCH description:
"'War in Ukraine' van fotograaf Pierre CROM is een getuigenis van de gebeurtenissen die plaatst hebben gevonden in Oekraïne, na het uitzetten van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj.
Tussen februari 2014 en januari 2016 bezocht de fotograaf het land meerdere malen en bracht het onstaan en het verloop van de oorlog in beeld. Op de dag van de ramp met de MH17 was Pierre CROM al in Donetsk waar het vliegtuig neergeschoten is.
Om de context van het drama goed in beeld te brengen is hij er langere tijd gebleven en er meerdere malen naar teruggegaan.
'War in Ukraine' is een bijzonder fotodocument dat het verhaal vertelt van de annexatie van de Krim, het begin van de oorlog, het MH17 drama en gebeurtenissen eromheen." (publisher's note)

Video: https://issuu.com/lecturis/docs/war_in_ukraine_issuu

"'War in Ukraine' des französischen Fotografen Pierre CROM ist ein Zeugnis der Ereignisse, die nach der Freilassung des pro-russischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch in der Ukraine stattgefunden haben.

Zwischen Februar 2014 und Januar 2016 besuchte der Fotograf Pierre CROM das Land mehrmals und dokumentierte Entstehung und Verlauf des Krieges fotografisch. Am Tag der MH17-Katastrophe war CROM bereits vor Ort in Donezk, wo das Flugzeug abgeschossen wurde.
Um den Kontext des Dramas zu visualisieren, blieb er lange Zeit dort und kam mehrmals darauf zurück.

'War in Ukraine' ist ein spezielles Fotodokument, das die Geschichte der Annexion der Krim, des Beginns des Krieges, des MH17-Dramas und der damit verbundenen Ereignisse erzählt." (freie Übersetzung des niederländisch-sprachigen Verlagstextes, © Lecturis, 2016)