Teresa ENG, Vanessa Hua (text), TWELVE (Book Design)
Xiaopeng YUAN, Pearce, Book Design: Loose Joints
signed
Xiaopeng YUAN, Sarah PIEGAY ESPENON (Book Design)
Lu NAN
signed
Chen ZHUO
Feng LI
signed
Li YANG, Wang TIANYU & Yuan SHIRAN (Book Design)
RONGRONG, Walther Collection (ed.)
Xu YONG
Yanchu SUN
Xinhao CHENG
signed
Xiaoxiao XU, Gover Meit (preface), Rosei Heinrich (ed.), Rob VAN HOESEL & Carel FRANSEN (Book Design)
Lin Shu
signed
Xu YONG
Xu YONG
signed
Xiao Zhang
MUGE
Thomas SAUVIN (ed., design)
signed
Sze Tsung LEONG